Blogia
kike

¿qó mo poso?No só por qó sólo poodo oscrobor con lo "O"!

Monodo sorproso!Osto os rorósomo.Mo lovontodo por lo moñono y no o pododo osor mos vocolos, solo lo "o".Soró por lo foosto do oyor?Qó hobró bobodo.
Osporo qo osto no mo doro mocho, porqo mo vo dor olgo.
por fovor, so olgon sobo como oyodormo, ´qo mo dogo como!
Osto loogo.
Otontomonto:

KOKO

0 comentarios